Bodhaiya-Vittu-Vaale-Lyrics-Yaanai

Bodhaiya Vittu Vaale Lyrics — Yaanai

Bodhaiya Vittu Vaale Lyrics from the Tamil movie ‘Yaanai’ featuring Priya Bhavani Shankar, Arun Vijay is a amazing song, and it has glorious say by Santosh Hariharan, G.v. Prakash Kumar,

Yelammaa-Yela-Lyrics-Yaanai

Yelamma Yela Lyrics — Yaanai | Arya Dhayal

Yelamma Yela Lyrics from the Tamil movie ‘Yaanai’ featuring Priya Bhavani Shankar, Arun Vijay is a nice song, and it has marvelous voice by Arya Dhayal. The agreeable lyrics of